Maastricht馬城/海爾倫基督教會

MAASTRICHT CHINESE CHRISTIAN CHURCH  馬城基督教會

Maastricht Chinees Christelijk Kerkgenootschap

Dienst Tijd & Adres

崇拜時間 & 地址


Maastricht Zondag Dienst / 馬城主日崇拜

Elke zondag / 每主日

10:00-12:00 u

Old Hickoryplein 100

6224 AZ Maastricht

 

Heerlen Zondag Dienst / 海爾倫主日崇拜

Elke zondag / 每主日

10:00-12:00 u

Jerichostraat 41,

6418 ET Heerlen


Chinese School Heerlen

海爾倫中文學校簡介

Jerichostraat 41,

6418 ET Heerlen


Contact / 聯絡


Voorgangers 傳道同工


predikant. L.F. Man 文麗芳傳道

Mobiel: +31 642405793

Email: man_laifong@yahoo.com.hk


predikant. K. W. Man 文均華傳道

Mobiel: +31 646116750

Email: dailymailman@gmail.com


predikant.. S.Y.Man 文淑怡師母

Mobiel: +31 641120808

Email: dailymailman@gmail.com


predikant. Rebekah W.K. Tam 譚慧琪傳道

Mobiel: +31 647467667

Email: rebekahtam127@gmail.com


Diakenen / 執事


Dhr. Xiaobo Qu 璩曉波弟兄 


Dhr. 黃強民弟兄


Mevr. 黃鍾慕貞姊妹Wijkactiviteit / 小組聚會


Jongerengroep MCCC - 週日

Heerlen 小組  

Brunssum 小組

Heerlen 粵語團契

馬城教會小組 查詢地址時間: +31 642405793


ANBI

Maastricht Chinees Christelijk Kerkgenootschap

het RSIN : 813010457

Adres: Servaasplein 3, 5614CL Eindhoven


De doelstelling en beleidsplan:


Het kerkgenootschap heeft als doel: het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus en het bijeen verzamelen van plaatselijke Chinese christenen, hen pastoraal ondersteunen en opbouwen om in waarheid te groeien.

Het vermogen van het kerkgenootschap is gevormd door de ondersteuning van lokale gelovigen. Het beheer en de besteding van het vermogen zijn gezamenlijk verantwoordelijkheden van de bestuurders. Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis. Zij declareren geen vergoedingen voor reiskosten dan wel andere werkzaamheden als bestuurslid. Algemene vergaderingen worden elk maand gehouden.


Activiteit:


Financiële verantwoording publiceren:
      歡迎查詢   +31645929238


     盧森堡宣教事工

     講道園地

        活動照片

     中文學校

     中荷聖經   €30

       

     崇拜聚會Diensten: 

            Eindhoven :

主日 zondag 9:30

Servaasplein 3,

5614 CL  Eindhoven


            Den Bosch :

主日 zondag 9:30

Helftheuvelpassage 115,

5224 AC   

's Hertogenbosch


            Tilburg :

主日 zondag 10:30

          Goede Herderzaal
          Isidorusstraat 6
          5042 JJ Tilburg


            Maastricht :

主日 zondag 10:00

Old Hickoryplein 100,

6224 AZ   Maastricht

           

            Heerlen :

主日 zondag 10:00

Jerichostraat 41,

6418ET  Heerlen


            Venlo :

             主日 zondag 09:30

             Reigerstraat 2,

          5912 XN Venlo


             Luxembourg :

主日 zondag 10:30

Ste Elisabeth Am Park,

19 Av. Emile Reuter,

L-2420 Luxembourg                        

 傳道同工Voorgangers:

文均華傳道 +31646116750

文麗芳傳道 +31642405793

梁耀坤牧師 +31645929238
馮淑儀傳道
宣教士Zendelingen:

余家寶傳道 +352691506603

洪盛霞牧師 +31638387010

譚慧琪傳道 +31647467667
顧問Adviseur Pastor:

           
            林俊牧師     +31683933675